** NEW Promotion ** 
                          เช่ารถระหว่างซ่อม
เช่าระยะสั้น  TOYOTA ALTIS 1.6   พิเศษสุด   850.-/วัน
                 TOYOTA  INNOVA     พิเศษสุด  950.-/วัน
                                                                       ( เงื่อนไขการเช่ารถแอย่างน้อย   15  วัน  )

บริการรถเช่าระหว่างซ่อม              
เอกสารที่ใช้ในการเช่ารถยนต์ระหว่างซ่อม  พิเศษไม่ต้องใช้บัตรเครดิต
1.สำเนาใบขับขี่
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.สำเนาทะเบียนรถที่เข้าซ่อม
4.ใบเคลมจากบริษัทประกันภัย
5.ใบรับรถที่อู่/ศูนย์บริการ ออกให้
( เงื่อนไขการเช่ารถและข้อตกลงอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนดและขอสงวนสิทธิ์ในเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 

 
TOYOTA VIOS 1.5 J
  ราคาเริ่มต้น  800     บาท/วัน
  1-6 วัน       1,400    บาท/วัน
  7-15 วัน     1,200   บาท/วัน
  16-29 วัน    800     บาท/วัน
  รายเดือน    16,000 บาท/เดือน
  LPG  บวกเพิ่มวันละ 50 บาท/วัน รายเดือนบวกเพิ่ม 1,000 บาท/เดือน


TOYOTA ALTIS 1.6 J
  ราคาเริ่มต้น  1,000     บาท/วัน
  1-6 วัน        1,700    บาท/วัน
  7-15 วัน      1,500    บาท/วัน
  16-29 วัน    1,000     บาท/วัน
  รายเดือน    18,000    บาท/เดือน
 


TOYOTA ALTIS 1.6 G
   ราคาเริ่มต้น  1,100     บาท/วัน
  1-6 วัน        1,800    บาท/วัน
  7-15 วัน      1,550    บาท/วัน
  16-29 วัน    1,100     บาท/วัน
  รายเดือน   18,000  
    บาท/เดือน

TOYOTA CAMRY 2.0 G
  ราคาเริ่มต้น  1,300     บาท/วัน
  1-6 วัน        1,900    บาท/วัน
  7-15 วัน      1,650    บาท/วัน
  16-29 วัน    1,300     บาท/วัน
  รายเดือน    28,000    บาท/เดือน


TOYOTA CAMRY 2.4 V NAVIGATO พร้อมติดตั้ง ระบบ NGV
  ราคาเริ่มต้น  1,800     บาท/วัน
  1-6 วัน        2,500    บาท/วัน
  7-15 วัน      2,150    บาท/วัน
  16-29 วัน    1,800     บาท/วัน
  รายเดือน    28,000    บาท/เดือน


TOYOTA VIGO X-TRA CAB 2.5 J พร้อมหลังคาไฟเบอร์
  ราคาเริ่มต้น  800       บาท/วัน
  1-6 วัน        1,400    บาท/วัน
  7-15 วัน      1,200    บาท/วัน
  16-29 วัน    800       บาท/วัน
  รายเดือน    16,000    บาท/เดือน


TOYOTA COMMUTER 2.5J ทรงสูง
  ราคาเริ่มต้น  1,100       บาท/วัน
  1-6 วัน        1,800      บาท/วัน
  7-15 วัน      1,550      บาท/วัน
  16-29 วัน    1,100       บาท/วัน
  รายเดือน    28,000      บาท/เดือน

รถเช่ายอดนิยม

Toyota vios
ราคาเริ่มต้น 850 / วัน


Toyota altis
ราคาเริ่มต้น 1,000 / วัน


Toyota Vigo
ราคาเริ่มต้น 850 / วัน


Toyota
ราคาเริ่มต้น 1,100 / วัน

ตัวนับผู้ชม
You're visitor number: